Falbofastigheter logo

Akuta problem?

Behöver du akut hjälp utanför våra ordinarie arbetstider?
Vår jourtjänst finns till för att hantera akuta fel och problem som uppstår utanför våra vanliga telefontider. Oavsett om det är vattenläckor, strömavbrott eller andra brådskande ärenden, kan du alltid ringa vår jour för snabb och effektiv assistans.
Notera att jourtjänsten endast hanterar akuta ärenden som kräver omedelbar åtgärd. För icke-akuta ärenden, vänligen kontakta vår kundservice nästkommande arbetsdag. 

Akuta jour ärenden

Vid akuta ärenden, skador på fastigheten, t.ex. en vattenläcka, har du som hyresgäst skyldighet att anmäla ärendet direkt till din hyresvärd.

Telefon:

Öppettider: 17:00 – 07:00
Ring oss på: +46 (0)72 270 21 93

Jour service

Mellan kl. 17:00 – 07:00 besvarar och hanterar fastighetsjouren alla inkommande samtal till Falbo.

Vår jourtjänst finns till för att hantera akuta fel och problem som uppstår utanför våra vanliga telefontider. Oavsett om det är vattenläckor, strömavbrott eller andra brådskande ärenden, kan du alltid ringa vår jour för snabb och effektiv assistans.
Notera att jourtjänsten endast hanterar akuta ärenden som kräver omedelbar åtgärd. För icke-akuta ärenden, vänligen kontakta vår kundservice nästkommande arbetsdag.

Ett exempel på jour ärende kan t.e.x vara:

  • Brand
  • Vattenskada
  • Elektrisk fara
  • Miljörelaterade problem (e.g)

Om du fortfarande är tveksam om ditt ärende, ring in till oss så hjälper vi dig!

Fastighetsjouren gör en bedömning om ärendet är av akut karaktär och behöver behandlas direkt. Om så fallet är, beslutar de om behandling av ärendet och åtgärd sker därefter. För att ett ärende ska klassas som akut ska fara för människa, fastighet eller miljö föreligga.

Ring journumret +46 (0)72 270 21 93 för att få hjälp när du behöver det som mest.